Så mye økte polsalget under VM i forhold til normalen