Yousef har nesten 1000 varer fra mer enn 60 forskjellige land