Disse selskapene ble registrert i Lofoten forrige uke