Fylket trekker innsigelser mot Svinøya-utbygging

foto