– Det er fint å få bidra til å lette folks samvittighet og gjøre det hyggelig på kirkegårdene

foto