Dagen før Sigurd skulle slå seg konkurs fikk han en telefon som forandret alt