– Det er en stor utfordring at det utdannes for få rørleggere

foto