– Kompetansedeling og nettverksbygging er det vi skal drive videre med