Kort oppsummert

  • Etter 24 år selger Cato Salmi og Evald Engstad sportsbutikken sin i Svolvær til Retur AS.

  • Retur AS, eid av Skårungen Holding AS og Arctic Soles AS, vil overta all varebeholdning og drift fra 1. juli.

  • Butikken vil fokusere på topptur, klatring og løping, samt generelt sportstøy og -utstyr.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.
Les mer om hvordan vi forholder oss til kunstig intelligens.

– Dette er et naturlig skritt for vår del, vi har holdt på med sportsbutikk siden 2000, vi ser nå frem til en rolig pensjonstid etter hvert, sier Cato i en pressemelding.

Kjøperne er Retur AS som eies av Skårungen Holding AS (Christer Larsen Og Tilla Lien Larsen) og Arctic Soles AS (Ben Alsford og Joe Kollard), men har i kjøpsprosessen fått med en investor som kjøper 50% av Retur AS.  Retur AS driver i dag med ski og sykkelutleie ut fra de gamle Lofoten konfeksjon Lokalene.

I dag, onsdag 15. mai, har de blitt enige med Skandinavisk høyfjellsutstyr om kjøp av alle Aksjene i Svolvær Sportscenter AS, og vil dermed ta over all varebeholdning og drift i Skandinavisk høyfjellsutstyr.

– Vi startet utstyrsutleie fra Skårungen på Ørsvågvær for et par år siden, dette ble fort veldig populært, så vi ønsket å sette bort driften på utleiedelen da det krevde mye tid fra våre resepsjonister i en hektisk høysesongtid, sier eier og driver av Skårungen Christer Larsen.

Han forteller videre at de spurte Joe og Ben om de kunne tenke seg å drifte utleie.

– De hadde hatt samme tanker lenge, og hadde akkurat investert i skipreppe utstyr. Derfor ble det naturlig å starte opp et utleieselskap sammen. Etter et halvt års tid vokste vi ut av det lille lokalet vi hadde på Skårungen og flyttet det til Svolvær.

Joe Kollard forteller at planen da de flyttet til Svolvær og startet seriøst med utstyrsleie i fjor, var planen hele tiden å utvide til å bli en fullverdig sportsbutikk.

– Så istedenfor å bygge opp en ny sportsbutikk fra bunn som blir i direkte konkurranse med Skandinavisk Høyfjellsutstyr, var det naturlig, da vi fikk muligheten, at vi kjøpte den allerede etablerte sportsbutikken. Vi kommer til å spesialisere oss på topptur, klatring og løping, men samtidig ha et bredt utvalg av sportsutstyr og klær, sier Jo.

– Vi kommer til å ha en sykkelavdeling der Retur holder til i dag, hvor vi skal drifte sykkelutleie, sykkelsalg og sykkelverksted. - skyter Ben Alsford inn.

Evald Engstad forteller at overtakelsen har vært en prosess de har jobbet med en god stund, og at det derfor er veldig gledelig å få det i mål nå.

– Vi har veldig truen på at litt ferskt blod og ungt pågangsmot vil komme butikken til gode, sier Evald Engstad.  Det blir nå en liten overgangsperiode hvor vi skal sette de nye eierne inn i systemene og avtaler vi har.

De nye eiere tar offisielt over fra og med 1. juli.