Oppgitt over at gågata ikke blir fysisk sperret for innkjøring