− Den mest optimistiske pessimisten på yttersia

foto