Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Søndagens snittpris per kWh er 0,02 øre høyere enn lørdag og 9,7 øre høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele oktober endte på 17,1 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen søndag på 19,7 øre per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 1,7 øre høyere enn lørdag og 4,5 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 36,1 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 13,9 øre per kWh mellom klokken 13 og 14 og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.