Når Tony digitaliserer butikken, vil han bruke enda mer tid på å skape mer aktivitet på Gimsøya