– Sjømatnæringa må ta del i kampen mot matsvinn!

foto