Investeringene har stått i kø - men regnskapstallene er fortsatt bra