Har gjeld på rundt 60 millioner, men bobestyrer utelukker ikke videre drift