Lofotkraft Holding AS trakk krav om midlertidig forføyning