Det norske rederiet Havila Kystruten risikerer å rammes av sanksjoner mot Russland på grunn av en leieavtale med det russiske, statseide leasingselskapet GTLK.

Samferdselsdepartementet er i dialog med Havila Kystruten om Russland-Ukraina-konflikten og mulige konsekvenser for kystrutedriften, bekrefter departementet overfor E24.

Havila Kystruten har finansiert sitt byggeprogram til flere milliarder kroner gjennom en leie- og lånefinansieringsavtale med russiske, statseide GTLK.

Avtalen innebærer at GTLK eier skipene, og leier dem tilbake til Havila Kystruten til en avtalt pris de neste ti årene.

Kontrakten med GTLK er livsgrunnlaget til det norske rederiet, og gir selskapet en månedlig inntekt på 5,7 millioner kroner per skip i drift.

– Hvordan sanksjonene mot Russland vil påvirke finansieringen av skipene, må avklares nærmere. Rederiets finansiering av kystruteskipene er imidlertid ikke regulert av kystruteavtalen, opplyser departementet.

– Samferdselsdepartementet har ikke grunnlag for å gi et klart svar på nåværende tidspunkt, melder de.

På spørsmål om han tror det vil det vil være akseptabelt for den norske stat å fortsette å betale Havila Kystruten penger under kystrutekontrakten, svarer hovedeier i selskapet, Per Sævik:

– Det blir bare spekulasjoner. Foreløpig er vi ikke påvirket. Men vi er forberedt på at situasjonen kan endre seg.