Koronakrisen har satt sitt preg, men håpet er fortsatt at sommeren går bra