Marva ser frem til å flytte butikken, men sånn var det ikke til å begynne med