Roy satser på matproduksjon: – Vi vil være med på det grønne skiftet