Slik vil de gjøre gruvegangene på Matmora tilgjengelig for alle