– Til tross for en bedring i november, er markedet fremdeles svakt. Vi forbereder oss på en tøff vinter med mye overkapasitet i markedet. Overkapasiteten gjør at lønnsomhetsutviklingen i Norge går motsatt retning av hva vi ser i resten av Europa, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe.

I november fløy selskapet 269.000 passasjerer, som er 3.000 færre enn i samme måned i fjor. Samtidig klarte Widerøe å fylle 60,3 prosent av setene – en oppgang på 2,9 prosentpoeng fra november i fjor.

– De store resultatforbedringene i 2022 hos europeiske flyselskaper preges av relativt store økninger i billettprisene. Vi forventer at også prisene i det norske markedet skal øke videre inn i 2023, sier Nilsen.

Han understreker at ferie- og fritidstrafikken holder seg sterkt, og forventer stor pågang i forbindelse med juleutfarten. Widerøe har satt inn ekstra kapasitet for å ta unna økt etterspørsel fra alle som ønsker seg hjem til jul.