Dømt til å betale 36 millioner kroner for patentbrudd