– Vi satt i badstua og fikk oss en pils, så sa han at jeg er ansatt

foto