En seig start, men desember-handelen er likevel god