Høy aktivitet: – Vi må gjøre en innsats for å få tak i folk