– Dette er starten på det vi ønsker skal bli helårlige flyruter