Svak utvikling for Lofoten gir sisteplass i rangering