160 flyplassarbeidere kan gå ut i streik fra tirsdag