Utrasingen blokkerte store deler av kanalen, noe som førte at både ferdsel og etableringen av flytebryggen til Vågan havnevesen, ikke var mulig.

Ola Skjeseth, daglig leder av Canningen Brygge, som er grunneier i nevnte område, sier til Våganavisa at opprydningen ble ferdigstilt mandag.

– Vi er glad for at vi er ferdig. Det var 65 tonn, så det var snakk om mye masse. Alle involverte har jobbet så raskt de kan. Nå håper jeg at havnevesenet legger ut flytebrygga, sier han.

Da Våganavisa tar kontakt med havnesjef i Vågan kommune, Ole Osland, er han ikke kjent med at oppryddingsarbeidet er ferdigstilt.

– Veldig bra at de har ryddet opp, så skal jeg gjøre meg orientert om situasjonen. Det neste da blir å vurdere sikkerheten. En ting er massen som er gravd bort, men vi også være sikre på at det ikke er fare for videre utrasing, sier han.

Den avgjørende faktoren med tanke på sikkerheten, er ifølge havnesjefen at alle ankerkjettingene er i orden.

– Dersom vi vurderer det slik at alt er på stell, så setter vi ut brygga. Så skal vi se om det er mulig å få den ut til Kabelvågmarkedet starter, slår Ole Osland fast.

foto
Foto: Anders Kristoffersen