Har ryddet kanalen i Kabelvåg. Håper å få flytebrygga raskt på plass