Fylkesrådet vil sette av 100 millioner ekstra på toppen av årets budsjett til asfaltering.

– Det vil gi rundt 200 kilometer ny asfalt på veiene i fylket vårt i løpet av året, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide i en pressemelding.

De ekstra pengene kommer fra overskuddet fylkeskommunen fikk etter fjoråret, som hovedsakelig skyldes høyere skatteinntekter.

Dette overskuddet går nå rett tilbake til nordlendingene gjennom ulike tiltak, deriblant altså ny asfalt. Strekningene det er snakk om i Vågan, er Fv. 816, på Henningsværveien. Her skal 1920 meter asfalteres

Og i tillegg blir det nytt dekke, nærmere bestemt 2400 meter, på Fv. 7638 Midnattsolveien.

Blir fullført i år

Når det gjelder Lofoten for øvrig, blir det 746 meter med asfalt på Fv. 817, Skifjord i Vestvågøy.

Ellers i Vestvågøy skal både Steineveien på Fv. 7614 og Saupstadveien tunnel, på Unstad, få nytt dekke.

Flesteparten av strekningene som er satt opp på asfaltlistene vil bli fullført i år. På enkelte strekninger kreves såpass tunge tiltak at det ikke er sikkert at de blir fullført i år, men alt startes opp i år og skal stå ferdig i 2024.

Fylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande antyder at fylkeskommunen kan klare å gjøre flere asfalteringsprosjekt enn det som nå ligger på bordet, men tør ikke forlove seg på dette nå.

Her ser du hvilke strekninger som får asfalt i Nordre Nordland.

KommuneVegnummerLengdeSted
ØksnesFv. 76745363Alsvågveien (Lia–Branthågen)
ØksnesFv. 82110000Lifjordkrysset - Staven
VåganFv. 8161920Henningsværveien
VåganFv. 76382400Midnattsolveien
VestvågøyFv. 817746Skifjord
VestvågøyFv. 7720460Saupstadveien tunnel (Unstad)
VestvågøyFv. 76141500Steineveien
SortlandFv. 821175Sortland sør
SortlandFv. 8210000Fortsettelse av arbeid 2022
SortlandFv. 8221306Brokløysa tunnel–Djupfjord
NarvikFv. 75706390Beisfjord
NarvikFv. 75727000Skjomen
LødingenFv. 75462800Lødingen sentrum til kirke
HadselFv. 821855Stokmarknes sør
HadselFv. 82699Hadsel bro–kryss Bitterstadveien
HadselFv. 821120Hadselfjordveien (Inbjørg)
HadselFv. 82515Børøy bru–Hadsel industripark
Fv. 8201323Vinje–Kleppelva
Fv. 8207400Ramberg- Mårsund
Fv. 8204002Straume–Husvågen
AndøyFv. 822420Ramsaveien
AndøyFv. 823092Saura–Kvalnes

Foregår om natten

Fylkesråden benytter anledningen til å oppfordre bilistene om å vise hensyn når de ferdes langs fylkesvegene i sommer. Mye av arbeidet foregår også om natten.

– Det er nå engang sånn at asfaltarbeidet kun kan gjøres på sommeren og høsten. Vår oppgradering av vegene er for bilistenes beste. Du kan gjerne sende en vennlig tanke til alle som arbeider hardt for å få unna køene og for å gjøre veiene sikrere med ny, slett asfalt, når du står i en liten kø eller passerer vegarbeidsområdene, oppfordrer fylkesråd Sande.