Etter flere års pause setter Svolvær byteater opp et nytt stykke