Dette skriver Widerøe i en pressemelding.

De nevnte avgangene finner sted mellom 26. juni og 18. august, og blir altså daglige. Widerøe startet for øvrig med sommerruter fra Lofoten til Oslo i 2017.

 Konsernsjef i Widerøe, Stein Nilsen, sier i pressemeldingen at selskapet har fornøyd med marsjfarten de har inn i 2024.

– Selv om totalmarkedet fremdeles er mindre enn det var før pandemien, klarere vi å tilpasse kapasiteten på en veldig god måte slik at både kabinfaktor og enhetsinntekt øker. Det er vi fornøyd med, avslutter han.

Widerøe fraktet 3,3 millioner passasjerer i 2023. Dette er på linje med 2022. Kabinfaktoren for 2023 er opp 1,2 prosentpoeng sammenlignet med 2022.

Den gradvise bedringen gjennom året kommer ifølge Nilsen som følge av at kapasiteten i totalmarkedet ble redusert og økende priser.

Han understreker at salget fremover er betydelig sterkere enn ved inngangen av 2023.

– Vi ser også at trenden med å bestille billetter tidligere, fortsetter. Vi ser dette spesielt på bestilling av feriereiser og vi har allerede 30 prosent flere bestillinger i juli sammenlignet med samme tid i fjor, slår Stein Nilsen fast.