Heltemodig innsats reddet elgku som gikk gjennom isen