– Jeg tror vi kunne løst mange utfordringer i Kabelvåg med å få solgt den gamle skoletomta

foto