– Følg med hverandre, og vær forberedt på at ulykker kan skje