− Byplanen bør tydelig definere for hva og hvem byen er innrettet for

foto