Ber kommunen konsekvensutrede områdene der høyhus planlegges

foto