Ber kommunen konsekvensutrede områdene der høyhus planlegges