Vi treffer ordføreren på telefon fra Bodø. Han og rådmann Tommy Stensvik deltok på møtet via Teams, mens resten av krisestaben møttes på rådhuset i Svolvær.

– De som er smittet nå har oppgitt nærkontakter stort sett over hele landet. Trevarefabrikken sender nå ut en SMS til alle de besøkende i den aktuelle perioden som har registrert seg, som alle der har vært oppmodet til. Disse bes om å begrense sosial kontakt og teste seg, sier Johnsen.

INGEN FORSKRIFTER

– Vi gjør ingen vedtak, lager ingen lokale forskrifter, men går ut med en anbefaling om å redusere sosial kontakt. Bruke munnbind, holde avstand og fortsette å vaske hender. Det er kun en anbefaling.

– Så får vi se hva som skjer i kveld. Vi har OK testkapasitet og bra smittesporingskapasitet.

– Sykdomsbildet på de som er smittet, er den statusen som kalles OK. Det er ingen sykehusinnleggelser, og det dreier seg om unge mennesker, type under 30 år. De er smittet av den britiske varianten, selv om det bare er de første testene som er så grundige at dette har blitt sjekket. Men vi har ikke oppdaget den indiske varianten, kalt Delta, sier ordføreren. Sistnevnte variant er som kjent både mer smittbar og gir et noe hardere sykdomsbilde. DETTE HAR KOMMUNEN LAGT UT PÅ FACEBOOK Kriseledelsen i kommunen har hatt møte i dag. Vågan kommune innfører ikke per nå lokal forskrift, men har noen anbefalinger:

1. bruk munnbind i områder med trengsel, spesielt innendørs2. Er du syk skal du holde deg hjemme og bestille test3. Begrens sosial omgang til dine nærmeste og noen få sosiale kontakter4. i disse sosiale kontaktene - hold avstand.

Vi har fortsatt god kapasitet på smittesporing, og forsøker å ta unna testingen så godt vi kan, men må prioritere strengt. Vi utvider testingen i dag, og vil tilby test i alle fall lørdag til de vi ikke rekker i dag.

Det er ikke noen grunn til å stenge bedrifter nå så lenge folk holder avstand og man ikke slipper inn flere i butikkene/ restaurantene enn kapasiteten tilsier i forhold til å kunne holde avstand.

At Trevarefabrikken holder stengt er ikke et pålegg, men noe vi har blitt enige om er lurt nå inntil deres ansatte er testet ut. Det skyldes ikke at Trevarefabrikken har gjort noe feil. De er tilfeldig rammet. Personer som var tilstede på arrangement i helgen på Trevaren kan rapportere om strengt og godt smittevern.

Kommunen har god dialog med laboratoriet, og FHI