– Det er ikke lenger politisk styring av fiskeripolitikken