Kommunen bygger parkering og vei på statlig vernet område