Nå kan du søke om midler til å bedre trafikksikkerheten