Vil ha kommunen på banen for å få satt opp skateboardrampe