Nylig publiserte kommuneoverlege, Jan Håkon Juul, et innlegg på Vågan kommune sin offisielle Facebook side.

I innlegget retter han oppmerksomheten mot den stigende pågangen av personer med symptomer på forkjølelse, Covid-19 og lignende ved lokale legekontorer.

– Av smittevernhensyn anbefales det å holde seg hjemme når dere føler dere syk og det ikke er så alvorlig at man må til lege for å få behandling, skriver Juul i meldingen.

Det oppfordres til å benytte egenmelding for å unngå potensiell smitte på venterommet eller til de ansatte på legekontorene.

Kommuneoverlegen forsikrer innbyggerne om at det er tilgjengelig et betydelig lager med tester for Covid-19. Spesielt rettes oppmerksomheten mot de som ikke er vaksinert og tilhører risikogruppen for alvorlig sykdom.

– Da kan man kontakte sin lege via telefon eller e-konsultasjon for en vurdering av tiltak.

Ved nødvendige legebesøk eller legevaktoppmøter blir det sterkt ønsket at pasientene benytter munnbind. Dette tiltaket har som formål å ytterligere redusere risikoen for smittespredning og beskytte både pasienter og helsepersonell.