Glad for å ta imot flyktninger: – Det kommer til å merkes