– LO krevde økt kjøpekraft for alle sine medlemmer og et løft for de lavlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Søndag ettermiddag sa LO nei til riksmeklerens skisse, da denne ikke tok opp i seg LOs krav.

Dermed er det brudd i meklingen mellom LO og NHO, og ca. 23 000 LO-medlemmer tas ut i streik fra mandag kl. 06.00. Streiken trappes opp fredag. Da vil totalt ca. 38 500 LO-medlemmer være i streik.

I Lofoten er det i første omgang bedriften Polygon AS, avdeling Leknes, som tas ut i streik.

Verdt å merke seg for de som bor i Lofoten og omegn, er at ferga som betjener sambandet Melbu-Fiskebøl også rammes av streiken.

Følgende fylkeskommunale samband berøreres også av streiken:

  • Rute 18-171 Søvik–Herøy, B-fergen innstilt, mens A-fergen går som normalt.

  • Rute 18-335 Levang–Nesna, innstilt i sin helhet.

  • Rute 18-344 Stokkvågen–Onøy–Sleneset–Lovund, B-fergen innstilt, mens A-fergen går som normalt.

Det vil ikke bli satt opp noen form for alternativ transport, og det vil kunne bli store kapasitetsutfordringer i sambandene der kun det ene av to fartøy er i drift, melder fylkeskommunen.

I tillegg er det varslet plassfratredelse på følgende riksveisamband i Nordland: 18-581 Drag–Kjøpsvik og 18-703 Lødingen–Bognes, B-fergen.

– Denne streiken er ene og alene NHOs ansvar. Vårt hovedkrav var økt kjøpekraft for alle våre medlemmer. Det var NHO ikke villig til å innfri. Topplederne har bevilget seg store lønnstillegg, men velger å avspise norske arbeidstakere med smuler, sier Peggy Hessen Følsvik og slår fast:

– Vi er klare for å streike så lenge det kreves.