Alpinklubben er fornøyd med påsken. Så lenge håper de å ha åpent utover våren