Disse vil bli avdelingsleder i Habiliteringstjenesten