Plast eller ekte ?- Dette sier juletreselgerne om hva folk vil ha